Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 23/2019 27.11.2019 Zmluva o poskytnutí financného príspevku SLOVARM, a.s. 35792680  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 10/2019 31.10.2019 Zoznam faktúr 10/2019 Zoznam faktúr 10/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 10/2019 31.10.2019 Zoznam objednávok 10/2019 Zoznam objednávok 10/2019    
Detail Zmluva 22/2019 3.10.2019 Zmluva na poskytnutie služby
Stravovanie v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých...
JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. 36336831   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 9/2019 30.9.2019 Zoznam faktúr 9/2019 Zoznam faktúr 9/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 9/2019 30.9.2019 Zoznam objednávok 9/2019 Zoznam objednávok 9/2019    
Detail Zmluva 21/2019 25.9.2019 Dohoda o ukončení zmluvy na poskytnutie služby Samšport, s.r.o. Myjava 18048692   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 8/2019 31.8.2019 Zoznam faktúr 8/2019 Zoznam faktúr 8/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 8/2019 31.8.2019 Zoznam objednávok 8/2019 Zoznam objednávok 8/2019    
Detail Zmluva 20/2019 30.8.2019 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona... Mypro s. r. o. 52531431   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 7/2019 31.7.2019 Zoznam faktúr 7/2019 Zoznam faktúr 7/2019    
Detail Faktúra Zoznam faktúr 7/2019 31.7.2019 Zoznam faktúr 7/2019 Zoznam faktúr 7/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 7/2019 31.7.2019 Zoznam objednávok 7/2019 Zoznam objednávok 7/2019    
Detail Zmluva 19/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických... O2 Slovakia s. r. o. 35848863   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 6/2019 30.6.2019 Zoznam faktúr 6/2019 Zoznam faktúr 6/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 6/2019 30.6.2019 Zoznam objednávok 6/2019 Zoznam objednávok 6/2019    
Detail Zmluva 18/2019 29.6.2019 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov Materská škola 42378508   
Detail Zmluva 17/2019 28.6.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. P_6/2019 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 00162957   
Detail Zmluva 16/2019 21.6.2019 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 7FO/7D/2019 Mesto Myjava 00309745  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva 15/2019 7.6.2019 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení... Ján Holič   20,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies