Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 26/2021 6.12.2021 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v... Gablech, Gablechová   130,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 11/2021 30.11.2021 Zoznam faktúr 11/2021 Zoznam faktúr 11/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 11/2021 30.11.2021 Zoznam objednávok 11/2021 Zoznam objednávok 11/2021    
Detail Zmluva 25/2021 16.11.2021 Darovacia zmluva Cibulková Jana   70,00 EUR 
Detail Zmluva 24/2021 15.11.2021 Darovacia zmluva Jana Turánková   20,00 EUR 
Detail Zmluva 23/2021 11.11.2021 Darovacia Zmluva Hradská Adriana Adriana Hradská   20,00 EUR 
Detail Zmluva 22/2021 8.11.2021 Darovacia zmluva rod. Matejáková Rodina Matejáková   50,00 EUR 
Detail Zmluva 21/2021 2.11.2021 Supervízny kontrakt /dohoda/ Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 10/2021 31.10.2021 Zoznam faktúr 10/2021 Zoznam faktúr 10/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 10/2021 31.10.2021 Zoznam objednávok 10/2021 Zoznam objednávok 10/2021    
Detail Zmluva 20/2021 27.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku/dotácie Obec Krajné 00311715  181,74 EUR 
Detail Zmluva 19/2021 25.10.2021 Dodatok k zmluve JKLT-Slovakia, s.r.o. JKLT-Slovakia,s.r.o. 36336831   
Detail Zmluva 18/2021 7.10.2021 Návrh zmluvy o finenčnej výpomoci SSMM Mesto Myjava 00309745  7 500,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 09/2021 30.9.2021 Zoznam faktúr 09/2021 Zoznam faktúr 09/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 09/2021 30.9.2021 Zoznam objednávok 09/2021 Zoznam objednávok 09/2021    
Detail Zmluva 16/2021 28.9.2021 Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní v mestskej ubytovni na Trokanovej ul. č. 236/4 v Myjave zo... Mesto Myjava 00309745  1 047,23 EUR 
Detail Zmluva 17/2021 28.9.2021 Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní v mestskej ubytovni na Trokanovej ul. č. 236/4 v Myjave zo... Mesto Myjava 00309745  3 203,21 EUR 
Detail Zmluva 15/2021 16.9.2021 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v... Ing. Soňa Dóšová   400,00 EUR 
Detail Zmluva 14/2021 6.9.2021 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení... Mgr. art Libuša Bachratá ArtD.   100,00 EUR 
Detail Zmluva 13/2021 3.9.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / dotácie na rok 2021 Obec Polianka 309 826  540,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies