Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra Zoznam faktúr 6/2019 30.6.2019 Zoznam faktúr 6/2019 Zoznam faktúr 6/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 6/2019 30.6.2019 Zoznam objednávok 6/2019 Zoznam objednávok 6/2019    
Detail Zmluva 18/2019 29.6.2019 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov Materská škola 42378508   
Detail Zmluva 17/2019 28.6.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. P_6/2019 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 00162957   
Detail Zmluva 16/2019 21.6.2019 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 7FO/7D/2019 Mesto Myjava 00309745  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva 15/2019 7.6.2019 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení... Ján Holič   20,00 EUR 
Detail Zmluva 14/2019 7.6.2019 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení... Ján Holič   95,00 EUR 
Detail Zmluva 13/2019 31.5.2019 Dodatok č.1
K Zmluve na poskytnutie služby Stravovanie v Domove sociálnych služieb
pre deti a...
Samšport, s.r.o. Myjava 18048692   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 5/2019 31.5.2019 Zoznam faktúr 5/2019 Zoznam faktúr 5/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 5/2019 31.5.2019 Zoznam objednávok 5/2019 Zoznam objednávok 5/2019    
Detail Faktúra Zoznam faktúr 4/2019 30.4.2019 Zoznam faktúr 4/2019 Zoznam faktúr 4/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 4/2019 30.4.2019 Zoznam objednávok 4/2019 Zoznam objednávok 4/2019    
Detail Zmluva 12/2019 24.4.2019 Dohoda č. 19/10/50J/6 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 3/2019 31.3.2019 Zoznam faktúr 3/2019 Zoznam faktúr 3/2019    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 3/2019 31.3.2019 Zoznam objednávok 3/2019 Zoznam objednávok 3/2019    
Detail Zmluva 11/2019 28.3.2019 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva 10/2019 18.3.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991... RVC Senica s. r. o., licencia SKAU číslo: 302 36259560   
Detail Zmluva 9/2019 15.3.2019 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s. r. o., licencia SKAU číslo: 302 36259560   
Detail Zmluva 8/2019 11.3.2019 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení... Ing. Peter Kubica   600,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 2/2019 28.2.2019 Zoznam faktúr 2/2019 Zoznam faktúr 2/2019    
Export do csv
Nastavenia cookies