Kto sme

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a humanitárnu  starostlivosť.

Našim  zriaďovateľom ale i tútorom je Mesto Myjava.

Nezisková organizácia bola zaregistrovaná dňa 28.11.2003.

Spravujeme:

  • Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT /ďalej len DSS ÚSVIT/
  • Útulok
  • Nocľaháreň 

Našim cieľom je poskytovanie kvalitných  sociálnych služiebi všetkým, ktorí našu pomoc potrebujú.

Hodnoty, v ktoré veríme:

  • Veríme, že každý človek, ktorý potrebuje našu pomoc, si ju aj zaslúži.
  • Veríme, že má zmysel pracovať so znevýhodnenými skupinami obyvateľov a brať ich ako rovnocenných partnerov. 

 

201508051953210.kto-sme

Motto:

Tí najšťastnejší nemusia nutne mať to najlepšie z najlepšieho,

jednoducho sa snažia získať čo najviac zo všetkého,

čo im príde do cesty.

Nastavenia cookies