Kontakty

Sociálne služby Myjava, n.o.
Nám.M.R.Štefánika 560/4
907 01 Myjava

IČO: 36119610
Č.účtu: SK66 0900 0000 0051 7161 3955
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Riaditeľka:
Mgr. Jana Gáliková
t.č.: +421 34 6907 119 
e-mail: jana.galikova@myjava.sk

 

Účtovníčka:

Zuzana Štvrtecká
e-mail: zuzana.stvrtecka@socsluzbymy.sk

 

Manažérka kvality:

Mgr. Bibiána Sviteková, PhD.

e-mail: bibiana.svitekova@socsluzbymy.sk

 

Facebook: Sociálne služby Myjava, n.o. - Domov | Facebook

Nastavenia cookies