Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 25/2020 31.12.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby
Stravovanie v Domove sociálnych služieb pre deti a...
JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. 36336831   
Detail Zmluva 24/2020 21.12.2020 Dodatok č.2 k Zmluve o posyktnutí dotácie č. 6FO/6D/2020 Mesto Myjava 00309745  -2 000,00 EUR 
Detail Zmluva 23/2020 30.11.2020 Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 6FO/6D/2020 Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 11/2020 30.11.2020 Zoznam faktúr 11/2020 Zoznam faktúr 11/2020    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 11/2020 30.11.2020 Zoznam objednávok 11/2020 Zoznam objednávok 11/2020    
Detail Zmluva 22/2020 25.11.2020 Zmluva č. 105/2020 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva 21/2020 16.11.2020 Zmluva č. 20–240s o servise a výkone zodpovednej osoby
uzavretá podľa § 536 a nasl....
PROENERGY SERVICE s.r.o. 52037592   
Detail Objednávka Zoznam objednávok 10/2020 31.10.2020 Zoznam objednávok 10/2020 Zoznam objednávok 10/2020    
Detail Zmluva 20/2020 31.10.2020 Zmluva o vykonávaní práce s hlinou pre klientov DSS Úsvit Adrián Hrubý 36965430   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 10/2020 31.10.2020 Zoznam faktúr 10/2020 Zoznam faktúr 10/2020    
Detail Zmluva 19/2020 30.10.2020 Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní ergoterapie Adrián Hrubý 36965430   
Detail Zmluva 17/2020 26.10.2020 Zmluva o zapožičaní hnuteľného majetku Materská škola 42378508   
Detail Zmluva 18/2020 26.10.2020 Dodatok č. 2 K Zmluve o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov Materská škola 42378508   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 09/2020 30.9.2020 Zoznam faktúr 09/2020 Zoznam faktúr 09/2020    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 9/2020 30.9.2020 Zoznam objednávok 9/2020 Zoznam objednávok 9/2020    
Detail Zmluva 16/2020 24.9.2020 Darovacia zmluva Zdenka Hradská   100,00 EUR 
Detail Zmluva 15/2020 2.9.2020 Darovacia zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov Darovacia zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva 14/2020 31.8.2020 canisterapia pre klientov DSS Úsvit Veronika Sklenková 53081676  25,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 08/2020 31.8.2020 Zoznam faktúr 08/2020 Zoznam faktúr 08/2020    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 8/2020 31.8.2020 Zoznam objednávok 8/2020 Zoznam objednávok 8/2020    
Export do csv
Nastavenia cookies