Projekty

 Klienti z Nocľahárne majú možnosť zapájať sa do rôznych voľnočasových a preventívnych aktivít, organizovaných Komunitným centrom Khamoro. Od 1. januára 2015 sa v komunitnom centre realizuje Národný projekt Komunitné centrá. Poslaním Komunitného centra Khamoro je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených (Rómov i Nerómov), a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Znamená to, že týmto osobám KC Khamoro sprístupňuje také príležitosti a možnosti, ktoré im a ich rodinám napomôžu plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v lokalite Myjavy i v celej spoločnosti.

 

Nastavenia cookies