Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 20/2021 27.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku/dotácie Obec Krajné 00311715  181,74 EUR 
Detail Zmluva 19/2021 25.10.2021 Dodatok k zmluve JKLT-Slovakia, s.r.o. JKLT-Slovakia,s.r.o. 36336831   
Detail Zmluva 18/2021 7.10.2021 Návrh zmluvy o finenčnej výpomoci SSMM Mesto Myjava 00309745  7 500,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 09/2021 30.9.2021 Zoznam faktúr 09/2021 Zoznam faktúr 09/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 09/2021 30.9.2021 Zoznam objednávok 09/2021 Zoznam objednávok 09/2021    
Detail Zmluva 16/2021 28.9.2021 Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní v mestskej ubytovni na Trokanovej ul. č. 236/4 v Myjave zo... Mesto Myjava 00309745  1 047,23 EUR 
Detail Zmluva 17/2021 28.9.2021 Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní v mestskej ubytovni na Trokanovej ul. č. 236/4 v Myjave zo... Mesto Myjava 00309745  3 203,21 EUR 
Detail Zmluva 15/2021 16.9.2021 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v... Ing. Soňa Dóšová   400,00 EUR 
Detail Zmluva 14/2021 6.9.2021 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení... Mgr. art Libuša Bachratá ArtD.   100,00 EUR 
Detail Zmluva 13/2021 3.9.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / dotácie na rok 2021 Obec Polianka 309 826  540,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 08/2021 31.8.2021 Zoznam faktúr 08/2021 Zoznam faktúr 08/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 08/2021 31.8.2021 Zoznam objednávok 08/2021 Zoznam objednávok 08/2021    
Detail Faktúra Zoznam faktúr 07/2021 31.7.2021 Zoznam faktúr 07/2021 Zoznam faktúr 07/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 07/2021 31.7.2021 Zoznam objednávok 07/2021 Zoznam objednávok 07/2021    
Detail Zmluva 12/2021 8.7.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č.4/2021 na rok 2021 Obec Brestovec 00309435  545,22 EUR 
Detail Zmluva 11/2021 2.7.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / dotácie na rok 2021 od 1.7. 2021 do 31. 12. 2021 Obec Hrachovište 00311626  400,00 EUR 
Detail Zmluva 10/2021 30.6.2021 ZMLUVA
o vykonávaní tanečno-pohybovej prípravy pre klientov Nocľahárne Myjava
Tanečná škola BIBS 46823441   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 06/2021 30.6.2021 Zoznam faktúr 06/2021 Zoznam faktúr 06/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 06/2021 30.6.2021 Zoznam objednávok 06/2021 Zoznam objednávok 06/2021    
Detail Zmluva 09/2021 21.6.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Podla § 44 zákona c. 351/2011 Z. z. o...
O2 Slovakia s. r. o. 35848863   
Export do csv
Nastavenia cookies