Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 17/2021 28.9.2021 Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní v mestskej ubytovni na Trokanovej ul. č. 236/4 v Myjave zo... Mesto Myjava 00309745  3 203,21 EUR 
Detail Zmluva 15/2021 16.9.2021 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v... Ing. Soňa Dóšová   400,00 EUR 
Detail Zmluva 14/2021 6.9.2021 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení... Mgr. art Libuša Bachratá ArtD.   100,00 EUR 
Detail Zmluva 13/2021 3.9.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / dotácie na rok 2021 Obec Polianka 309 826  540,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 08/2021 31.8.2021 Zoznam faktúr 08/2021 Zoznam faktúr 08/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 08/2021 31.8.2021 Zoznam objednávok 08/2021 Zoznam objednávok 08/2021    
Detail Faktúra Zoznam faktúr 07/2021 31.7.2021 Zoznam faktúr 07/2021 Zoznam faktúr 07/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 07/2021 31.7.2021 Zoznam objednávok 07/2021 Zoznam objednávok 07/2021    
Detail Zmluva 12/2021 8.7.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č.4/2021 na rok 2021 Obec Brestovec 00309435  545,22 EUR 
Detail Zmluva 11/2021 2.7.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / dotácie na rok 2021 od 1.7. 2021 do 31. 12. 2021 Obec Hrachovište 00311626  400,00 EUR 
Detail Zmluva 10/2021 30.6.2021 ZMLUVA
o vykonávaní tanečno-pohybovej prípravy pre klientov Nocľahárne Myjava
Tanečná škola BIBS 46823441   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 06/2021 30.6.2021 Zoznam faktúr 06/2021 Zoznam faktúr 06/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 06/2021 30.6.2021 Zoznam objednávok 06/2021 Zoznam objednávok 06/2021    
Detail Zmluva 09/2021 21.6.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Podla § 44 zákona c. 351/2011 Z. z. o...
O2 Slovakia s. r. o. 35848863   
Detail Zmluva 08/2021 21.6.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / dotácie na rok 2021 od 1.6. 2021 do 31. 12. 2021 Obec Vrbovce 00310140  636,09 EUR 
Detail Zmluva 7/2021 9.6.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mesto Stará Turá 00312002  250,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 05/2021 31.5.2021 Zoznam faktúr 05/2021 Zoznam faktúr 05/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 05/2021 31.5.2021 Zoznam objednávok 05/2021 Zoznam objednávok 05/2021    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 04/2021 30.4.2021 Zoznam objednávok 04/2021 Zoznam objednávok 04/2021    
Detail Faktúra Zoznam faktúr 04/2021 30.4.2021 Zoznam faktúr 04/2021 Zoznam faktúr 04/2021    
Export do csv
Nastavenia cookies