Zmluva č. 30/2021

Typ:
Číslo: 30/2021    
Predmet : DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami

 
Partner: rod. Jakubcová
IČO:
Adresa: Myjava
Dátum zverejnenia: 14.12.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 14.12.2021 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 200,00 EUR 
  darovacia-zmuva-r-jakubcova.doc, Veľkosť: 39.5 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies