Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra Zoznam faktúr 05/2023 2.6.2023 Zoznam dodávateľských faktúr za 05/2023 Zoznam dodávateľských faktúr za máj 2023    
Detail Objednávka 05/2023 2.6.2023 kniha objednávok za mesiac máj 2023 Sociálne služby Myjava , n.o.    
Detail Faktúra Zoznam faktúr 04/2023 9.5.2023 Zoznam dodávateľských faktúr 04/2023 Zoznam dodávateľských faktúr Apríl 23    
Detail Objednávka 04/2023 3.5.2023 Kniha objednávok za mesiac Apríl 2023 Sociálne služby Myjava , n.o.    
Detail Zmluva 10/2023 27.4.2023 zmluva o výpožičke nebytových priestorov Mesto Myjava 00309745  0,00  
Detail Zmluva 9/2023 14.4.2023 Zmluva o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraJUDr. Miroslava Čapková 41133935   300,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 03/2023 4.4.2023 Zoznam dodávateľských faktúr 03/2023 Zoznam dodávateľských faktúr Marec 2023    
Detail Objednávka 03/2023 4.4.2023 Kniha objednávok za mesiac Marec 2023 Sociálne služby Myjava , n.o.    
Detail Zmluva 8/2023 14.3.2023 dodatok k zmluve zo dňa 18.3.2019 o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s. r. o., licencia SKAU číslo: 302 36259560  300,00 EUR 
Detail Zmluva 7/2023 9.3.2023 Darovacia zmluva p. Hradská Adriana Hradská   50,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 02/2023 8.3.2023 zoznam dodávateľských faktúr 02/2023 Zoznam dodávateľských faktúr Február 2023    
Detail Objednávka 02/2023 3.3.2023 kniha objednávok za mesiac Február 2023 Sociálne služby Myjava , n.o.    
Detail Zmluva 6/2023 20.2.2023 Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Materská škola 42378508  5 067,00 EUR 
Detail Zmluva 5/2023 14.2.2023 Darovacia zmluva Adriana Hradská   50,00 EUR 
Detail Zmluva 3/2023 6.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach... Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 00681156  209 664,00 EUR 
Detail Zmluva 4/2023 6.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach... Ministersvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156  757 956,00 EUR 
Detail Objednávka 01/2023 3.2.2023 Kniha objednávok za mesiac Január 2023 Sociálne služby Myjava , n.o.    
Detail Faktúra Zoznam faktúr 01/2023 2.2.2023 Zoznam prijatých faktúr Január 2023 Zoznam dodávateľských faktúr Január 2023    
Detail Faktúra Zoznam faktúr 12/22 17.1.2023 kniha prijatých faktúr za mesiac DECEMBER 2022 Zoznam dodávateľských faktúr December 22    
Detail Zmluva 2/2023 10.1.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Myjava 00309745  70 000,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies