Novinky

DSS Úsvit  - Kurz prvej pomoci  1. 12. 2022
2.12.2022

DSS Úsvit - Kurz prvej pomoci 1. 12. 2022

Zamestnanci DSS Úsvit neustále pracujú na svojom vzdelávaní formou školení, kurzov a seminárov. Najnovšie absolvovali kurz prvej pomoci, pretože je potrebný na zaistenie bezpečnosti svojich klientov.


DSS - vstupenky na kultúrne podujatie z programu Frankieho Vianoce v Divadle 2022
30.11.2022

DSS - vstupenky na kultúrne podujatie z programu Frankieho Vianoce v Divadle 2022

DSS Úsvit srdečne ďakuje za DAR v podobe 18 ks vstupeniek na divadelné predstavenie v rámci kultúrneho podujatia Mesta Myjava - Frankieho Vianoce v Divadle 2022 - 18. ročník, osobne od pána Samuela Kňazského.


DSS - Poďakovanie
30.11.2022

DSS - Poďakovanie

DSS Úsvit srdečne ďakuje pánovi Andrejovi Blaščákovi za nezištné a profesionálne vyčistenie sedačky.


Útulok - Darované oblečenie
29.11.2022

Útulok - Darované oblečenie

Veľké poďakovanie pre Občianske združenie Malý krok z Višňového. Pravidelne pomáhajú prijímateľom sociálnej služby formou oblečenia, hračiek, kníh, potravinovými balíčkami, drogérie. Klienti Útulku a Nocľahárne si túto pomoc v núdzi vážia.


DSS - Jesenné lístie
7.11.2022

DSS - Jesenné lístie

Medzi veľmi časté jesenné aktivity v DSS Úsvit patrí hrabanie, zbieranie, zametanie lístia v areáli zariadenia. Lístie sa následne sype do bigbagu a takto si krásne vyčistíme naše okolie od napadaných listov.


Útulok - Brigáda
4.11.2022

Útulok - Brigáda

Záujmová činnosť s prvkami terapie prácou. Klienti Útulku a Nocľahárne sa venovali úprave okolia Útulku, Komunitného Centra Khamoro a nájomných bytov. Pripravovali pôdu na výsadbu rastlín, hrabali, okopávali, sadili rastliny, čistili okolie. Cieľom je podpora samostatnosti, podpora pracovných návykov, schopnosť samostatne začať a dokončiť proces


Útulok-rozlúčka s pánom primátorom
2.11.2022

Útulok-rozlúčka s pánom primátorom

Dňa 11.10. poctil svojou návštevou do zariadenia Útulok a Nocľaháreň pán primátor Pavel Halabrín, aby sa tak rozlúčil s jej klientmi. Spomínané sociálne zariadenia patria pod neziskovú organizáciu Sociálne služby Myjava, n.o., ktorej zriaďovateľom ale i tútorom je mesto Myjava. Tieto zariadenia pomohli už mnohým občanom v ich zložitej životnej situácii. Prítomní boli aj klienti mestských nájomných bytov. Všetci títo klienti sa s vďačnosťou pánovi primátorovi poďakovali za všetko, čo pre nich za tie roky urobil. Deti si pripravili tanečné vystúpenie.


DSS - maľovanie obrazov s Bibkou, október 2022
18.10.2022

DSS - maľovanie obrazov s Bibkou, október 2022

V DSS Úsvit nezabúdame ani na maľovanie nádherných obrazov s Bibkou. Priebežne si klienti vytvoria svoje obrazy, vždy je každý úúúúplne iný. Všetci klienti sa na maľovanie a tvorbu tešia. Keď sa podarí veľa obrazov namaľovať, usporiadame ďalšiu predajnú výstavu, o ktorej sa dozviete tu na našej webovej stránke alebo na FB stránke.


DSS - prechádzky a zbieranie orechov na prípravu koláčikov, október 2022
18.10.2022

DSS - prechádzky a zbieranie orechov na prípravu koláčikov, október 2022

Asi druhý októbrový týždeň začali klienti počas prechádzok mestom zberať oriešky, ktoré po vysušení a vylúskaní určite použijú vo svojom krúžku varenia na výrobu chutných a možno už aj vianočných dobrôť. Nič nie je krajšie ako prechádzky farebnou jesennou prírodou.


DSS - Výtvarný salón ZPMP 2022
17.10.2022

DSS - Výtvarný salón ZPMP 2022

Súťažná prehliadka výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím, ktorú organizovalo aj tento rok Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, r.s.p. , bola úspešná pre klientku DSS Úsvit Mišku Hrotákovú. Za svoje výtvarné dielo zaslané do tejto súťaže dostala diplom a cenu pre jednotlivca. Srdečné blahoželáme!

Nastavenia cookies