Novinky

Útulok a Nocľaháreň - Poďakovanie za pomoc
16.11.2020

Útulok a Nocľaháreň - Poďakovanie za pomoc

Situácia je ešte stále vážna. Dotýka sa ako všetkých, tak aj prijímateľov sociálnych služieb. Preto naša milá kolegyňa, Mgr. Anna Menkynová, vyslala do sveta, prostredníctvom sociálnych sietí, výzvu o pomoc s potravinami. Veľmi nás prekvapilo, koľko ľudí je ochotných pomôcť a že spravia pre ľudí v núdzi prvé, posledné. Srdečná vďaka patrí p. Gabriele Jurkovej - Vranov nad Topľou, p. Patrícii Varadyovej - Michalovce, p. Jurajovi Kýrovi - Košice, dobrým ľuďom z okolia Nového Mesta nad Váhom - organizovala p. Ľubica Brodecká, p. Lívii Ballayovej, Jednej Džuli, p. Vande Koštialovej s maminou, p. Ľubošovi Škarpíšekovi, p. Jánovi Dúbravovi, p. Katke Garajovej, p. Simone Gábovej a ďalším.
Ešte raz Ď A K U J E M E :-)


Útulok a Nocľaháreň - Covid-19 - druhé kolo testovania
13.11.2020

Útulok a Nocľaháreň - Covid-19 - druhé kolo testovania

Dňa 06.11.2020 sa od siedmej hodiny ráno opäť testovalo. Ako aj predtým, tak aj teraz prijímatelia zvládli testovanie na jednotku. S výsledkom - všetci, vrátane personálu, negatívni. Oceňujeme zodpovedný prístup prijímateľov a taktiež prístup zdravotníčky, pracovníčok KC Khamoro a sociálnej pracovníčky Útulku a Nocľahárne.


Útulok - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb - dar
13.11.2020

Útulok - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb - dar

Pred nejakým časom sme Vás informovali o udalosti, ktorá nás pozitívne naladila v týchto ťažkých časoch. Ako sme spomínali, reagovali sme na výzvu Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a napísali sme príbeh o pani Danke Danišovej, ktorá, okrem toho, že je našou klientkou, pre nás aj pracuje. V septembri pani Danišová dostala finančný dar. Ďalej dostalo zariadenie finančné prostriedky na kúpu nábytku a spotrebičov nevyhnutných na fungovanie prijímateľov sociálnych služieb. Zaobstarali sme vybavenie do obytnej bunky a práčky a sušičku do práčovne. Sme neopísateľne vďační Asociácií, na čele s predsedníčkou, pani Mgr. Annou Ghannamovou.
Ď A K U J E M E


DSS - ZMENA MAILOVEJ ADRESY !!!
13.11.2020

DSS - ZMENA MAILOVEJ ADRESY !!!

DSS Úsvit upozorňuje na ZMENU MAILOVEJ ADRESY! Nová mailová adresa je dssusvit@gmail.com. Ďakujeme za pochopenie!


Útulok a Nocľaháreň - Covid - 19 - testovanie
5.11.2020

Útulok a Nocľaháreň - Covid - 19 - testovanie

Dňa 31.10.2020 prebiehalo v priestoroch KC Khamoro testovanie prijímateľov sociálnej služby Útulku a Nocľahárne. Testovať sa začalo v ranných hodinách. Prijímatelia sa k danej situácii postavili zodpovedne. našťastie mali všetci negatívny výsledok. Akcia bola profesionálne zorganizovaná prostredníctvom pracovníčok KC Khamoro a sociálnej pracovníčky Útulku a Nocľahárne, za čo im úprimne ďakujeme.


Útulok a Nocľaháreň - Testovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov
29.10.2020

Útulok a Nocľaháreň - Testovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov

V priestoroch KC Khamoro sa podľa usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v sobotu, t.j. 31.10.2020, uskutoční testovanie, prijímateľov sociálnych služieb zariadení Útulok a Nocľaháreň, na COVID-19. Testovať bude zaškolený zdravotnícky personál. Organizačné záležitosti a administratívu budú mať na starosti sociálne pracovníčky KC Khamoro a sociálna pracovníčka Útulku a Nocľahárne, ktorým patrí obrovská vďaka. Pevne veríme, že testovanie dopadne priaznivo.
Pre každého z nás je, dané pandemické, obdobie veľmi náročné. Preto buďme trpezliví, ľudskí a ohľaduplní. Spoločne to zvládneme.


DSS - Poďakovanie
15.10.2020

DSS - Poďakovanie

Ďakujeme všetým darcom, ktorí finančne prispeli v čase koronakrízy nášmu domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Úsvit v Myjave. Ešte raz vďaka.


Nocľaháreň - zber odpadkov
24.9.2020

Nocľaháreň - zber odpadkov

Dnes, t.j. 24.09.2020, sme spolu s dobrovoľníkmi z radov klientov, vybehli do ulíc a snažili sme sa ich skrášliť. Už pred nejakým časom sme sa dohodli, že občas pôjdeme trošku zveladiť miestne lokality. Začali sme chodníkom pri Bille a areálom múzea. Hoci nás nebolo veľa, do upratovania sme vložili všetky sily. Dúfam, že táto spolupráca nekončí a budeme za sebou zanechávať čisté ulice. Zúčastneným patrí veľká vďaka.


DSS - Varenie slivkového lekváru v Gazdovskom dvore 16.9.2020
17.9.2020

DSS - Varenie slivkového lekváru v Gazdovskom dvore 16.9.2020

Klienti DSS Úsvit sa zúčastnili v stredu 16. septembra 2020 interaktívneho podujatia v Gazdovskom dvore v Turej Lúke s názvom Varenie slivkového lekváru. Vypočuli si rozprávanie o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach a nechýbala škola tanca a spevu. Sami si skúsili chystať slivky na lekvár, dali ich do kotlíka a miešali. Občerstvili sa bylinkovým čajom a lekvárovým chlebom.


DSS - Predajná výstava obrazov v DSS Úsvit
14.9.2020

DSS - Predajná výstava obrazov v DSS Úsvit

V dňoch 8. a 9. septembra 2020 sa v priestoroch DSS Úsvit konala predajná výstava obrazov. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Nastavenia cookies