Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 19/2020 30.10.2020 Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní ergoterapie Adrián Hrubý 36965430   
Detail Zmluva 20/2020 31.10.2020 Zmluva o vykonávaní práce s hlinou pre klientov DSS Úsvit Adrián Hrubý 36965430   
Detail Zmluva 20/2016 31.12.2016 Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní ergoterapie Adrián Hrubý 36965430   
Detail Zmluva 6a/2018 31.3.2018 Zmluva o vykonávaní ergoterapie pre klientov DSS ÚSVIT Adrián Hrubý 36965430  9,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľslé zmluvy 20/2023 24.7.2023 Výpoveď zo zmluvy o vykonaní prác s hlinou pre klientov DSS Adrián Hrubý 36965430   
Detail Zmluva 23/2021 11.11.2021 Darovacia Zmluva Hradská Adriana Adriana Hradská   20,00 EUR 
Detail Zmluva 5/2023 14.2.2023 Darovacia zmluva Adriana Hradská   50,00 EUR 
Detail Zmluva 7/2023 9.3.2023 Darovacia zmluva p. Hradská Adriana Hradská   50,00 EUR 
Detail Zmluva 19/2015 29.12.2015 Darovacia zmluva - anonymný darca anonymný darca   194,84 EUR 
Detail Zmluva 3/2017 20.1.2017 Darovacia zmluva - anonymný darca Anonymný darca   350,00 EUR 
Detail Zmluva 13/2020 13.8.2020 Zmluva o poskytnutí finančného daru Asociácia poskytovateľov Sociálnych služieb v SR, o.z. 42170460  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva 7/2017 28.4.2017 Darovacia zmluva Centrum tradičnej kultúry v Myjave 34056335   
Detail Zmluva 25/2021 16.11.2021 Darovacia zmluva Cibulková Jana   70,00 EUR 
Detail Zmluva 15/2016 5.12.2016 Darovacia zmluva Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turá Lúka 34012362  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľslé zmluvy 24/2023 11.9.2023 Darovacia zmluva - nepeňažný dar Coop Jednota Senica, s.d   300,00 EUR 
Detail Zmluva 15/2020 2.9.2020 Darovacia zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov Darovacia zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľské zmluvy 16/2023 18.7.2023 Zmluva č. 3/2023 o platení úhrady za sociálnu službu o úhradách za sociálne služby... Erika Malková    
Detail Zmluva 5/2019 21.1.2019 Zmluva o spolupráci pri realizovaní Projektu Fórum života, občianske združenie 31815839   
Detail Zmluva 26/2021 6.12.2021 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v... Gablech, Gablechová   130,00 EUR 
Detail Zmluva 16/2016 22.12.2016 Darovacia zmluva Gymnázium Myjava 0596680  829,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies