Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Sociálne služby Myjava, n.o.
Sídlo:Nám.M.R.Štefánika 560/4
, 907 01 Myjava
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Gáliková, riaditeľka

IČO: 36119610
Č.účtu: 1309726015/1111
Banka: Uni Credit Bank Slovakia a.s.

Telefón: +421 34 6907 319
E-mail: jana.galikova@myjava.sk

 

 

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Nastavenia cookies