Prerábka Útulku a Nocľahárne

Od 14.01.2022 do 18.01.2022 prebiehalo sťahovanie Útulku a Nocľahárne (vrátane kancelárie sociálnych pracovníčok) do neďalekých náhradných priestorov bývalého SOU a Okresného oddelenia PZ Myjava na ulici Trokanova 42/3. V piatok 14.01.2022 sme zahájili sťahovanie priestorov kancelárie sociálnych pracovníčok spolu so skladovými miestnosťami na oblečenie atď. V rámci dní 17.-18.1.2022 sme sťahovali našich klientov Útulku a Nocľahárne. Na prevoz všetkého potrebného sme použili zapožičané auto SMM (Správy mestského majetku) Myjava a traktor s vlečkou od miestneho podnikateľa, p. Bunčiaka. So sťahovaním pomáhali klienti a spoločnými silami sme sa za tri dni úspešne presťahovali do náhradných priestorov, kde sme pre našich klientov pripravili priestory, kde sa budeme nachádzať počas prerábky nášho zariadenia na Trokanovej 236/4. Touto cestou vyjadrujeme vďaku ako SMM za zapožičanie auta, tak i p. Bunčiakovi za zapožičanie traktoru s vlečkou a už teraz sa tešíme na nové priestory.
Nastavenia cookies