DSS - Poďakovanie za dar

 Poďakovanie pánovi Miroslavovi Karlíkovi a pani Ľudmile Karlíkovej, ktorí venovali Domovu sociálnych služieb Úsvit dar vo forme kancelárskych a kreatívnych potrieb. Ďakujeme za výkresy, pastelky, temperové farby, voskovky, fixky, lepidlá, krepový papier, šanóny, a mhohé iné.

Nastavenia cookies