Úvod

Útulok a Nocľaháreň - boj s pandémiou
19.2.2021

Útulok a Nocľaháreň - boj s pandémiou

Celoplošné testovanie, skríning, rúško, respirátor, ROR a podobne - pojmy, ktoré sú v poslednom období skloňované často. Nastalo doba kedy sme si už akosi zvykli stáť v rade a nechať si vziať vzorku na následné vyhodnotenie. Kedy sú nám počas väčšej časti dňa vidieť len oči. V boji proti korone je veľmi dôležitá prevencia. Pravidelný skríning, v zhruba týždenných intervaloch, prebieha taktiež v našich zariadeniach. Začiatkom roka sa klientka Útulku necítila dobre, išla teda na MOM a odchádzala s certifikátom kde bolo to slovo, ktoré si nikto nechce prečítať - POZITÍVNA. Okamžite ostala v karanténe, spolu s klientkou, s ktorou zdieľa obytnú bunku. Ostatní klienti boli informovaní, usmerňovaní, dohľadávali sme kontakty, testovali a pozitívne prípady umiestňovali do izolácie. Izolovaným klientom sme zaisťovali základné životné potreby. Za útulok sme mali od začiatku roka pozitívnych 8 klientov, za nocľaháreň 1. Keďže boli detegované aj pozitívne prípady v Mestskej ubytovni a v budove s Mestskými nájomnými bytmi, t.č. je pravidelne vytvorená MOM pre všetkých klientov a obyvateľov. Momentálne nebol zistený žiadny pozitívny prípad.
Určite sa všetci pýtame do kedy? Prečo? Kedy už budeme môcť žiť normálne? Nikto z nás však nemá odpoveď. Preto, buďme naďalej zodpovední a chráňme seba a svojich najbližších.

Očkovanie klientov DSS ÚSVIT
15.2.2021

Očkovanie klientov DSS ÚSVIT

V sobotu 13.2.2021 sa konalo očkovanie klientov DSS ÚSVIT, ktorí spadajú do 1. fázy očkovania na Slovensku. Klienti, ktorí o očkovanie prejavili záujem majú za sebou prvú dávku vakcíny. Zároveň sa podarilo v piatok dňa 12.2.2021 zaočkovať druhou dávkou vakcíny aj zamestnancov nášho zariadenia, čím sa výrazne znižuje riziko prenosu ochorenia COVID-19 v DSS ÚSVIT. Naďalej však platia zvýšené protiepidemiologické opatrenia a robíme všetko pre to, aby sme mohli aj v týchto časoch poskytovať sociálnu službu bezpečne.

DSS - pravidelné testovanie
11.2.2021

DSS - pravidelné testovanie

V rámci protiepidemiologických opatrení prebieha v DSS Úsvit pravidelné pretestovanie zamestnancov antigénovými testami, pravidelné sledovanie zdravotného stavu zamestnancov. Taktiež majú možnosť dať sa otestovať týmito antigénovými testami aj prijímatelia sociálnej služby a sleduje sa ich zdravotný stvav.

DSS - Darujte 2% z dane pre DSS Úsvit
8.2.2021

DSS - Darujte 2% z dane pre DSS Úsvit

Opäť nadišiel čas, kedy sa stáva aktuálnou téma darovania 2 % zo zaplatenej dane. Teraz nastáva obdobie pre oslovenie čo najväčšieho počtu daňovníkov. Pre tých, ktorí sa rozhodli zapojiť do tohto procesu po prvýkrát ponúkame zopár informácií a rád, ako postupovať.
Čo sú 2 % zo zaplatenej dane, ako a komu ich môžete darovať ?
Každoročne fyzické aj právnické osoby majú povinnosť do konca marca podať daňové priznanie a zaplatiť daň za predchádzajúci kalendárny rok. To sa týka samostatne zárobkovo činných osôb (teda firiem či živnostníkov), ale aj všetkých zamestnancov. Každý z nich sa môže rozhodnúť či celú daň odvedie štátu, alebo sa rozhodne 2 % z tejto dane darovať niekomu, kto pomoc naozaj potrebuje. Daňovník nemá žiadne výdavky navyše a prijímateľ má možnosť využiť tieto percentá na správny účel. Darovať 2 % zo zaplatenej dane môžete ľubovoľnej neziskovej organizácii, občianskemu združeniu, ktoré sú zaregistrované v zozname prijímateľov 2% na príslušný rok. Každý má v okolí niekoho, kto takúto pomoc potrebuje.

Sociálne služby Myjava, n.o. ďakujú za pomoc
27.1.2021

Sociálne služby Myjava, n.o. ďakujú za pomoc

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku vytvorila v spolupráci s Nadáciou Pontis aplikáciu na pomoc zariadeniam, ktoré v čase koronakrízy bojujú s nedostatkom ochranných pomôcok. Na základe našej žiadosti sme od ochotných darcov získali 12 litrov univerzálnej dezinfekcie a 20 respirátorov FFP2. 400 kusov rukavíc nám zasa pomohla získať Nadácia Orange. Veľmi si túto pomoc vážime. Ďakujeme.

Výživové doplnky pre klientov DSS ÚSVIT
8.1.2021

Výživové doplnky pre klientov DSS ÚSVIT

Vážení klienti a rodinní príslušníci klientov DSS ÚSVIT,
dovoľujeme si Vás informovať o tom, že od januára 2021 poskytuje Domov sociálnych služieb ÚSVIT v Myjave svojim klientom výživové doplnky , najmä vitamín D3 na obdobie 5 mesiacov, ktoré preventívne môžu pomôcť predísť tomu, aby sa človek nakazil ochorením Covid-19, alebo môžu pomôcť k tomu, aby malo toto ochorenie miernejší priebeh.
Vitamíny Vám budú distribuované v mesačných intervaloch, pričom prevzatie bude potvrdzované Vaším podpisom.

Veľa zdravia v Novom roku 2021 a všetko dobré prajú zamestnanci DSS ÚSVIT v Myjave.

DSS ÚSVIT OTVORENÉ od 4. 1. 2021 !
7.1.2021

DSS ÚSVIT OTVORENÉ od 4. 1. 2021 !

Oznamujeme všetkým dotknutým, že od 4. 1. 2021 je naše zariadenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Úsvit OTVORENÉ. Zároveň prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia a lásky v Novom roku. Kolektív DSS Úsvit

DSS - Ďakujeme OZ NeoFelis za "čarovné krabičky" pre našich klientov
7.1.2021

DSS - Ďakujeme OZ NeoFelis za "čarovné krabičky" pre našich klientov

Touto cestou by sme sa radi poďakovali OZ NeoFelis Stará Turá za ich "čarovné krabičky" - darčeky, ktoré priniesli pre všetkých klientov zariadenia. Nemohli sa stretnúť osobne, ale klienti sa potešili darčekom, tak ako aj minulý rok. Niektorí klienti DSS Úsvit majú svoje prekvapenie ešte stále pod stromčekom, pretože si zatiaľ nemohli preň prísť. Ďakujeme srdečne v mene všetkých klientov.

DSS - Poďakovanie
7.1.2021

DSS - Poďakovanie

V mene klientiek Domova sociálnych služieb Úsvit ďakujeme pani Klimkovej za krásne pletené šály . Dievčatá sa veľmi potešili. Ďakujeme.

DSS - Mikuláš v DSS Úsvit 7. 12. 2020
8.12.2020

DSS - Mikuláš v DSS Úsvit 7. 12. 2020

Tak a predsa prišiel. V pondelok 7. decembra zavítal medzi klientov DSS Úsvit Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi Čertom a Anjelikom. Čerta nečakal nikto, a tak sa ho niektorí klienti veru báli. Porozprávali Mikulášovi pripravené básničky a potom im Mikuláš, Čert a Anjelik rozdali mikulášske darčeky. Všetci sa tešili z darčekov. Ešte chvíľu sa všetci spolu rozprávali a zatancovali si a Mikuláš, Čert a Anjelik sa pobrali ďalej svojou cestou. Pred ich príchodom sa klienti venovali zdobeniu stromčeka tak ako každý rok.

DSS - Mikuláš pred DSS Úsvit
4.12.2020

DSS - Mikuláš pred DSS Úsvit

V piatok 4. decembra navštívil mesto Myjava Mikuláš a prišiel aj pred budovu DSS Úsvit. Mikuláš sa pozdravil s klientmi, zamávali si, vypočul si jednu krásnu báseň v podaní klientky zariadenia. A v neposlednom rade odovzdal veľký mikulášsky darček plný sladkostí, ktoré si rozdali klienti vo vnútri po odchode Mikuláša.

DSS - Poďakovanie Lekárni Elixír v Myjave za sladké Mikulášske prekvapenie
3.12.2020

DSS - Poďakovanie Lekárni Elixír v Myjave za sladké Mikulášske prekvapenie

Klienti DSS Úsvit ďakujú Lekárni Elixír v Myjave za sladké mikulášske prekvapenie, ktorému sa veľmi potešili. Ešte raz srdečná vďaka.