Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 02/2015 1.7.2015 Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej kontroly Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby 36961965   
Detail Zmluva 14/2020 31.8.2020 canisterapia pre klientov DSS Úsvit Veronika Sklenková 53081676  25,00 EUR 
Detail Zmluva 30/2021 14.12.2021 DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v...
rod. Jakubcová   200,00 EUR 
Detail Zmluva 15/2021 16.9.2021 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v... Ing. Soňa Dóšová   400,00 EUR 
Detail Zmluva 26/2021 6.12.2021 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka v... Gablech, Gablechová   130,00 EUR 
Detail Zmluva 16/2020 24.9.2020 Darovacia zmluva Zdenka Hradská   100,00 EUR 
Detail Zmluva 24/2021 15.11.2021 Darovacia zmluva Jana Turánková   20,00 EUR 
Detail Zmluva 25/2021 16.11.2021 Darovacia zmluva Cibulková Jana   70,00 EUR 
Detail Zmluva 12/2016 22.11.2016 Darovacia zmluva Obec Vrbovce 310140  400,00 EUR 
Detail Zmluva 15/2016 5.12.2016 Darovacia zmluva Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turá Lúka 34012362  400,00 EUR 
Detail Zmluva 16/2016 22.12.2016 Darovacia zmluva Gymnázium Myjava 0596680  829,00 EUR 
Detail Zmluva 2/2017 19.1.2017 Darovacia zmluva Nadácia Únie ligových hráčov 50596217  191,00 EUR 
Detail Zmluva 5/2017 24.2.2017 Darovacia zmluva Svaman spol.s.r.o. 31103511  759,00 EUR 
Detail Zmluva 8/2017 28.4.2017 Darovacia zmluva Martina Rácová   1 200,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2022 5.1.2022 Darovacia zmluva Ing. Soňa Dóšová    
Detail Zmluva 31/2021 14.12.2021 darovacia zmluva Ing. Soňa Dóšová    
Detail Zmluva 7/2017 28.4.2017 Darovacia zmluva Centrum tradičnej kultúry v Myjave 34056335   
Detail Zmluva 12/2017 22.8.2017 Darovacia zmluva VVZ, s.r.o. 34131671  250,00 EUR 
Detail Zmluva 16/2017 14.9.2017 Darovacia zmluva Obec Vrbovce 310140  400,00 EUR 
Detail Zmluva 5/2018 16.2.2018 Darovacia zmluva Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole Myjava 17319617585  240,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies