Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 01/2015 16.3.2015 Darovacia zmluva Športovec Myjavy 2015 Telovýchovná jednota Spartak Myjava 34004416  282,29 EUR 
Detail Zmluva 03/2015 1.4.2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mestu Myjava pre Centrum voľného času Myjava Mesto Myjava 00309745  657,00 EUR 
Detail Zmluva 11/2015 1.4.2015 Zmluva o bežnom účte - sociálny fond UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. 47251336   
Detail Zmluva 12/2015 1.4.2015 Zmluva o bežnom účte - príjmy UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. 47251336   
Detail Zmluva 13/2015 1.4.2015 Zmluva o bežnom účte - dotácia ŠR UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. 47251336   
Detail Zmluva 14/2015 1.4.2015 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. 47251336   
Detail Zmluva 15/2015 1.4.2015 Zmluva o vedení integrovaného systému UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. 47251336   
Detail Faktúra Zoznam faktúr 6/2015 1.7.2015 Zoznam faktúr 6/2015 Zoznam faktúry 6/2015    
Detail Objednávka Zoznam objednávok 6/2015 1.7.2015 Zoznam objednávok 6/2015 Zoznam objednávok 6/2015    
Detail Zmluva 02/2015 1.7.2015 Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej kontroly Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby 36961965   
Detail Objednávka Zoznam objednávok 7/2015 3.8.2015 Zoznam objednávok 7/2015 Zoznam objednávok 7/2015    
Detail Zmluva 04/2015 5.8.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Zmluva 05/2015 5.8.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 31595545  26,56 EUR 
Detail Zmluva 4a/2015 11.8.2015 Vytvorenie internetovej stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627  217,20 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 7/2015 17.8.2015 Zoznam faktúr 7/2015 Zoznam faktúr 7/2015    
Detail Zmluva 06/2015 18.8.2015 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy Mesto Myjava 00309745   
Detail Zmluva 07/2015 18.8.2015 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy Mesto Myjava 00309745   
Detail Zmluva 08/2015 18.8.2015 Nájomná zmluva - Nocľaháreň Mesto Myjava 00309745  724,24 EUR 
Detail Zmluva 09/2015 18.8.2015 Nájomná zmluva - Útulok Mesto Myjava 00309745  2 105,98 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 8/2015 2.9.2015 Zoznam faktúr 8/2015 Zoznam faktúr 8/2015    
Export do csv
Nastavenia cookies