Útulok a Komunitné centrum - Deň detí

Medzinárodný deň detí oslavuje takmer celý svet, prvého júna, každoročne. Myšlienka MDD vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v roku 1925. Na Slovensku ho oslavujeme od roku 1952. Tak ako pominulé roky, tak sme ho, v spolupráci s Komunitným centrom, oslávili aj my, s našimi dietkami. Keďže nepodceňujeme momentálnu situáciu, deň detí prebiehal v rámci komunity, v novej, farebnej záhrade na Trokanove. Pre deti sme pripravili rôzne súťaže a za odmenu ich čakala grilovaná špekáčka a sladkosti od výmyslu sveta.
Nastavenia cookies