Preventívna odborná beseda s MUDr. Irenou Markovičovou - psychiatričkou

 Dňa 12. marca 2015 sa konala preventívna odborná beseda s psychiatričkou MUDr. Markovičovou na tému Závislosti. Prítomní sedeli v kruhu a besedovali o látkových a nelátkových závislostiach. MUDr. Markovičová povedala mnoho faktov a zaujímavostí o danej téme a usmerňovala diskusiu.

 

Nastavenia cookies